Úvod / Informácie / Formulár - odstúpenie od zmluvy
Tlačiť

Formulár - odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy.

 

Predávajúci: FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 NITRA
                         IČO: 17682258, DIČ: 2020405156, IČ DPH: SK 2020405156
                         tel: 037/741 130, 0905 701 812, 0918 222 229


Kupujúci:  Meno:


                    Priezvisko:  


                    Adresa:


                    Telefón:


                    E-mail:


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: 

 
.............................................................................................................................................
 

Číslo objednávky: .................................................

Číslo faktúry: ....................................................

Uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a expedičného poplatku.

Požadovanú sumu mi vráťte:


Prevodom na účet čislo: ............................................... Kód banky: .....................................


IBAN: ............................................................................... BIC: ..................................................
 

V .............................. dňa........................................    ___________________________

                                                                                                                  podpis

Produktový katalóg

Plastové smetné nádoby

Plastové smetné nádoby

Na výrobu plastových smetných nádob sa používa HDPE materiál s dôrazom na maximálnu pevnosť za všetkých poveternostných…

Plechové smetné nádoby

Plechové smetné nádoby

Plechové smetné nádoby patria k najpoužívanejším odpadovým nádobám na Slovensku. Sú vhodné na ukladanie horúceho…