logo FEREX

Formulár - odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci: FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 NITRA
                         IČO: 17682258, DIČ: 2020405156, IČ DPH: SK 2020405156
                         tel: 037/741 130, 0905 701 812, 0918 222 229

Kupujúci:  Meno: 

                 Adresa:             

                 Telefón:

                 E-mail:

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: 

 
.............................................................................................................................................
 

Číslo objednávky: .................................................

Číslo faktúry: ........................................................

 

Uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a expedičného poplatku.

Požadovanú sumu mi vráťte:

prevodom na bankový účet číslo: IBAN ......................................................................

 

V .............................. dňa........................................                  ...............................................

                                                                                                                     podpis

Vernostný
systém pre naších
zákazníkov
Osobný odber
zdarma u nás
na predajni
Možnosť
nákupov
na splátky
Platby na faktúru:
mestá, verejnoprávne
inštitúcie a obce