Reklamačný poriadok

Všetky reklamácie (či už sa jedná o žiadosť o vrátenie peňazí, alebo žiadosť o výmenu tovaru) u nás prebiehajú bez akýchkoľvek komplikácii.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho zaslaním reklamovaného tovaru spolu s dokladom o nákupe (faktúrou) a reklamačným formulárom.

V prípade potreby nás kontaktujte  na telefónnom čísle 037/741 21 30.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

  • je tovar funkčný a má len „kozmetické“ vady (škrabance, fľaky, praskliny,...), ktoré vznikli ich používaním a nemajú vplyv na funkčnosť tovaruporucha nespĺňa záručné podmienky, alebo je tovar mechanicky poškodený,
  • porucha nespĺňa záručné podmienky, alebo je tovar mechanicky poškodený
30 rokov
pre vás
Vernostný
systém
Platby
na faktúru
Rýchle
dodanie tovaru
Nákup
na splátky
Garancia
vrátenia peňazí