logo FEREX

Formulár - reklamácia tovaru

Vyplňte a zašlite tento formulár spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o nákupe tovaru v prípade, ak si želáte reklamovať tovar.

 

Predávajúci: FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 NITRA
                     IČO: 17682258, DIČ: 2020405156, IČ DPH: SK 2020405156
                     tel: 037/741 130, 0905 701 812, 0918 222 229


Kupujúci:  Meno: 

                 Adresa:             

                 Telefón:

                 E-mail:

Číslo faktúry: ............................................Číslo objednávky:.......................................................

 Označenie reklamovaného tovaru:

................................................................................................................................................

Popis reklamovanej závady:

 

................................................................................................................................................

Obsah balenie pri predaní na reklamáciu:

.................................................................................................................................................

 

Upozornenie: Tovar k reklamácií predávajte vždy kompletný vrátane príslušenstva, predídete tak

predĺženiu doby reklamácie.

 

V .............................. dňa....................................               .................................................

                                                                                                     podpis

Vernostný
systém pre naších
zákazníkov
Osobný odber
zdarma u nás
na predajni
Možnosť
nákupov
na splátky
Platby na faktúru:
mestá, verejnoprávne
inštitúcie a obce