logo FEREX

Formulár - reklamácia tovaru

Vyplňte a zašlite tento formulár spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o nákupe tovaru v prípade, ak si želáte reklamovať tovar.

 

Predávajúci: FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 NITRA
                         IČO: 17682258, DIČ: 2020405156, IČ DPH: SK 2020405156
                         tel: 037/741 130, 0905 701 812, 0918 222 229


Kupujúci:   Meno:


                    Priezvisko: 


                    Adresa:


                    Telefón:


                    E-mail:


Týmto oznamujem, že uplatňujem reklamáciu na tento tovar:

...........................................................................................................

 

Opis reklamovanej závady:

......................................................................................................................................................

 

Účet čislo: ....................................................................... Kód banky: .....................................


IBAN: ............................................................................... BIC: ..................................................


V .............................. dňa........................................    ___________________________

                                                                                                                  podpis

Vernostný
systém pre naších
zákazníkov
Osobný odber
zdarma u nás
na predajni
Možnosť
nákupov
na splátky
Platby na faktúru:
mestá, verejnoprávne
inštitúcie a obce