Zdieľajte článok:

Kde sa vzalo separovanie odpadu? Od prvého odpadu až po 20. storočie

:

Triedenie odpadu a jeho recyklácia sú už súčasťou nášho bežného života. História vzniku a problémy s odpadmi sú ale pre mnohých stále neznáme. Prvotné koncepty opätovného použitia materiálov sa už objavili pred tisíc rokmi. V dejinách ľudstva sa s odpadmi nakladalo rôzne a iste ste zvedaví, kedy a kde sa začalo s prvým separovaním odpadov. História triedenia odpadov od prvopočiatkov až do 20. storočia je bohatá rovnako ako dejiny akejkoľvek inej činnosti.

grafika zelenej planéty so znakom recyklácie

Svetové dejiny odpadu do 20. storočia

Prvé zmienky v dejinách o odpade

Prvé informácie o priemernej dennej produkcii - 5,3 libry - odpadu pochádzajú podľa archeologických štúdií zo Severnej Ameriky z roku 6 500 pred Kristom.

Ďalšie pochádzajú z roku 500 pred Kristom z oblasti Atén v Grécku a hovoria o prvej komunálnej skládke, ktorá musela byť vzdialená najmenej míľu od mesta.

Prvý dôkaz v histórii odpadov o recyklácii

V roku 1031 nášho letopočtu bol zaznamenaný prvý dôkaz o recyklácii v Japonsku. Tu jeden obyvateľ nastrúhal svoje staré dokumenty a záznamy, prerobil ich do nových listov papiera a tie potom predával v malých rodinných obchodoch.

Odpad zahŕňal len organické látky

Myšlienka odpadu, ako ho poznáme dnes, bola v časoch pred priemyselnou revolúciou iná. Odpad zahŕňal len organické látky: drevo, popol, textil a potravinový odpad.

Tkaniny, poškodené nástroje, keramika alebo nábytok sa opravoval, prerábal a používal tak dlho, ako to len bolo možné. Myšlienka, že niečo, čo sa rozbilo alebo pokazilo, patrí do odpadu, je tzv. nová idea vnímania odpadu a vznikla ako dôsledok našej konzumnej spoločnosti.

 separovanie odpadu z vody

Odpad sa v 14. storočí vyhadzoval aj na ulice

Poďme ale ďalej naprieč históriou. Odpad sa v nasledujúcich storočiach buď hádzal kdekoľvek na ulici, alebo do jám za mestom, alebo sa spaľoval. Keď sa zistilo, že práve odpadky pohodené kdekoľvek na uliciach lákajú do miest potkany šíriace mor, začali sa prvé aktivity „nakladania“ s odpadom.

V roku 1354 zaviedol kráľ Eduard III v Anglicku službu, ktorá týždenne odstraňovala odpadky z ulíc Londýna priamo do rieky Temža. Neskôr v roku 1388 Veľká Británia zakázala vyhadzovanie odpadu do miestnych tokov a jarkov.

V roku 1400 boli haldy odpadu v Paríži také vysoké, že zasahovali do obrany mesta.

Prvý recyklovaný papier v 17.storočí

Teraz o niečo poskočíme do roku 1690, keď vznikol prvý recyklovaný papier vo Philadelphii.

Vek sanitácie a prvé spaľovne odpadu v 19. storočí

Až v 19. storočí (1842 v Anglicku a 1864 v USA) poukázali zdravotní úradníci na prepojenie medzi epidémiou a odpadkami hnijúcimi na uliciach miest. Začal sa tým vek sanitácie. Zároveň vyzvali verejnosť, aby odpad odnášala na určené mieste za mestom, niečo podobné ako dnešné skládky odpadu.

Počas 19. storočia vznikli aj prvé spaľovne odpadu vo Veľkej Británii aj v USA.

Prvé zariadenie na recyklovanie odpadu pochádza z New Yorku z roku 1898 – akoby sme vynašli v tejto oblasti znovu koleso. Čo myslíte?

Na prelome storočí už bolo zrejmé, že odpad a spôsoby nakladania s ním sa stávajú veľkými výzvami pre celú spoločnosť.

Svetové dejiny odpadu 20. storočia

Zálohovanie vratných fliaš a myšlienka opätovného používania odpadov

Začiatkom 20.storočia sa začína éra zálohovania vratných fliaš z nápojov, a s tým aj myšlienka opätovného použitia starého materiálu namiesto použitia surovín na výrobu výrobkov. V tomto období ide o skutočne revolučný spôsob šetrenia času, energie a peňazí.

Recyklácia odpadu ako možnosť šetrenia prírodných zdrojov

Už v polovici 20. storočia sa zameranie procesu recyklácie zmenilo zo šetrenia na znižovanie odpadu a maximalizáciu životnosti materiálu. Počas 2. svetovej vojny patrili plechovky, vinylové platne, kovový šrot a guma k najobľúbenejším položkám požadovaných vládami. Z týchto predmetov sa totižto vyrábalo strelivo a iný potrebný materiál.

Myšlienka recyklácie a opätovné použitie materiálov sa aj týmto spôsobom dostávala k ľuďom, ale bežné to nebolo – ešte stále neboli odpadkové koše na verejných miestach.

Nekontrolovaný nárast odpadu

Nekontrolovateľný nárast odpadov nastal v 60. rokoch 20. storočia ako dôsledok veľkovýroby, enormného nárastu používania plastových materiálov a rozvoja konzumnej spoločnosti, kde sa nakupovanie vecí stalo takmer životným štýlom.

Prvé zákony o nakladaní s odpadmi

V 70.rokoch 20.storočia boli prijaté v USA prvé zákony o nakladaní s tuhým odpadom.

V roku 1970 sa taktiež v USA oslavoval prvý deň Zeme, vznikla Agentúra na ochranu životného prostredia EPA a prijal sa zákon o obnove zdrojov.

Prvá značka, označujúca environmentálnu vhodnosť výrobku „Modrý anjel“, bola zavedená v roku 1977 v Nemecku. Toto označovanie výrobkov našlo svoje uplatnenie aj na medzinárodnej úrovni.

Odpady ako výsledok ľudskej činnosti

Odpad je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochranu životného prostredia. Toto je odborná definícia odpadu. A častokrát si pod týmto pojmom predstavíme len komunálny odpad, ktorý však nie je jediným typom odpadu.

V prírode len ťažko nájdete takéto veci, pokiaľ ich tam naozaj nepriniesol človek. Biologický prírodný systém sa zakladá na princípe kolobehu – to, čo zanikne, je základom pre niečo iné, vznikajúce.

Problém tvorby a narastania odpadu súvisí vyslovene s činnosťou človeka.

Global Waste Index 2019

Podľa výsledkov hĺbkovej analýzy dát tzv. Global Waste Index z roku 2019 si v rámci krajín OECD najlepšie vedie Južná Kórea.

Ide o analýzu spoločnosti Sensoneo, ktorá poskytuje riešenia pre inteligentnú správu odpadov vo viac ako 40 krajinách sveta. Do úvahy brala viaceré metódy - recyklovanie, spaľovanie, legálne aj ilegálne skládkovanie, množstvo vyprodukovaného odpadu na obyvateľa, ale aj objem odpadu, ktorého konečná stopa sa nedá nájsť.

recyklácia kartónových obalov

Niekoľko zaujímavých zistení z tejto štatistiky:

  • Najväčším producentom odpadu je USA s hodnotou 809 kg na 1 obyvateľa.
  • Nový Zéland svoj odpad výlučne skládkuje.
  • Krajiny s najvyššou mierou recyklácie sú Island, Nemecko a USA.
  • Vo Švajčiarsku sa recykluje ročne cca 225 kg na obyvateľa.
  • Dánsko vedie rebríček v spaľovaní odpadu - až 415 kg na obyvateľa.

(Ďalšie informácie a výsledky si môžete pozrieť priamo na internetovej stránke spoločnosti Sensoneo.)

Triedenie odpadu a jeho následná recyklácia sú jedným z možných riešení nakladania spoločnosti s odpadmi, ale určite nie prvotným. V posledných desaťročiach sa rovnako objavili iné možnosti – tzv. myšlienky bezodpadovosti, teda snahy o nevytváranie žiadneho odpadu.

Ešte dôležitejšie sú všetky aktivity, ktoré nás nabádajú k prevencii pri tvorbe odpadov. Týka sa to hlavne zmeny myslenia a vedomého rozhodovania, čo urobím s „nepotrebnou“ vecou – musím si ju kúpiť práve teraz, potrebujem ju práve teraz, môže ju ešte niekto použiť, môžem ja použiť túto vec iným spôsobom, môžem si ju niekde požičať?

Ide o hierarchiu odpadového hospodárstva, kde triedenie a recyklácia stoja až na treťom mieste a skládkovanie - vyhodenie veci vo forme odpadu - až na piatom.

Ak ste sa práve rozhodli pre nákup kvalitných nádob na triedenie odpadu, nahliadnite do internetového obchodu www.ferex.sk.


Autor článku:
Lukáš Časta
Lukáš Časta

Lukáš je človek všestranný. Počas bežného dňa pomáha kolegom, kontroluje sklad, komunikuje so zákazníkmi a medzitým v hlave vymýšľa nové nápady pre e-shop. Je otcom na plný úväzok a v záhrade najradšej pestuje rastliny, ktoré deti zjedia skôr ako dozrejú :)

Publikované: 29.01.2021
Zdieľajte:
Mohlo by vás tiež zaujímať
5 spôsobov kompostovania, ktoré vás prekvapia. Poznáte ich?

5 spôsobov kompostovania, ktoré vás prekvapia. Poznáte ich?

Proces kompostovania bol už rozpísaný v mnohých článkoch, v ešte viac receptoch a postupoch. Poďme sa však dnes pozrieť na metódy kompostovania... Čítať ďalej 

Kam vyhodiť obal od pizze? Prinášame praktické rady ako triediť odpad

Kam vyhodiť obal od pizze? Prinášame praktické rady ako triediť odpad

Triedenie odpadu je pevnou súčasťou našich životov. Triedite odpad správne? Praktické rady vám   pripomenú ako triediť špecifický odpad ,... Čítať ďalej 

Návod na kompostovanie: Ako si založiť prvý kompost

Návod na kompostovanie: Ako si založiť prvý kompost

Chcete kompostovať, no neviete ako na to? Prinášame vám kompletný návod  ako si založiť kompost. Staňte sa pánom vlastnej záhrady a vyrábajte si... Čítať ďalej 

30 rokov
pre Vás
Platby
na faktúru
Rýchle
dodanie tovaru
Garancia
vrátenia peňazí